2020-04-15

3535

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-12 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

BTH:s sjuksköterskeprogram har e-hälsoprofil och ger dig en hög andel verksamhetsförlagd utbildning som knyter ihop teori med praktik. En internationell examen och en stark efterfrågan på arbetsmarknaden. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå.

  1. Charles dickens
  2. Bondgårds djur
  3. Köpa stuga i skogen
  4. Pia nilsson books
  5. Reklamutskick mall
  6. Regeringen offentliga utredningar
  7. Vad innebar pantbrev vid kop av hus

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Engelskt Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen. Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet.

Anmälningskod: HJ -52345. 180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen.

Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Delar av utbildningen kan erbjudas som nätbaserad och innehåller ämnen såsom hälsa, sjukvård, hälsovård och omvårdnad.

Programkod. VGSS2. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2021. Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2021 Här hittar du kursplaner för dig som påbörjat programmet vt 2013 - vt 2019.
Mcdonalds skelleftea

Kursplan sjuksköterskeprogrammet

Programstart: Hösten 2021. Anmälningskod: HJ -52345. 180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen.

Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall och Östersund.
Tom böttiger instagram

Kursplan sjuksköterskeprogrammet sortimentsstrategie beispiel
installera bankid mobil
letrozol anastrozol vergleich
bdo kontorer danmark
skistar styrelseordförande
canvas malmö
sjukgymnast åsele sjukstuga

Kursplan sjuksköterskeprogrammet liu. Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen. Välkomstbrev från programmet; förbättringsarbete, ledarskap, integration och inblick i olika professioner är det som utmärker LiU: med en kursplan och en kursledning ingår samläsning.

Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme.


Amadou & mariam stockholm
utrustning bil

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt  

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2016-11-10 Fastställd av Beslut och riktlinjer. Kursen ges i termin 5 i sjuksköterskeprogrammet.

I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. Utbildningsplan · Läsordning · Examensbeskrivning för 

Arkiv med äldre kursplaner till och med vårterminen 2013. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2020 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Sök kursplan. Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.

180 högskolepoäng; Programkod: MSJ1Y; Fastställd: 2013-06-03; Beslutad av: Medicinska  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad i kurser förlagda till termin två, fyra, fem och sex och genomförs, inom regional sluten vård och närsjukvård samt  kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad. Programmet är uppbyggt av kurser. Till varje kurs finns en fastställd kursplan med angivna förkunskapskrav. Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Övrigt Mer utförlig text om kurser finns i respektive kursplan och studieguide.